+421 905 25 88 26 kalivoda@pq-technology.eu

Power Quality technology for energy efficiency

PQ Technology

“Riadenie akýchkoľvek procesov nie je možné bez vstupných údajov.”

Meranie

Meranie spotreby energií

Meranie kvality elektrickej siete

Digitalizácia rozvádzačov

Úspora

Energetická účinnosť

Bezpečnosť napájania

Úspora prostriedkov

Enviroment, Znižovanie CO2

Analýza

Záznam a uchovanie dát

Analýza a reporty

Návrh opatrení

Regulácia

Zlepšenie účinníku

Filtrácia harmonických

Optimalizácia využitia zariadení

“Prínosom našich služieb je prispieť k ekonomickým úsporám

pri využití elektrickej energie vo Vašej spoločnosti.”

SLUŽBY

ČO ROBÍME?

 

1. Monitorovanie spotreby energií a Monitorovanie kvality napájania

  1. On-line služby energetického managementu, sledovanie a vyhodnocovanie spotreby, porovnávanie spotreby za predchádzajúce obdobia
  2. Analýza kvality elektrickej siete, vyhodnocovanie dlhodobého sledovania kvality
>

2. Zariadenia pre zlepšenie kvality elektrickej energie

 

  1. Kompenzácia účinníka
  2. Filtrácia vyšších harmonických 
g

3. Digitalizované elektrické rozvádzače- monitorovanie a ovládanie obvodov

  1. Monitorovanie a ovládanie priamo na pracovisku v reálnom čase
  2. Zber a uchovávanie informácií o stave ističov a iných prvkov
  3. Okamžité informácie o vypnutí, poruche, výpadku… alarmové hlásenia
  4. Možnosť ovládania na diaľku, obmedzovanie výkonu, reštart zariadení a pod.

 

4. Kompletné softwarové riešenia pre správu energií a energetickej účinnosti

1. Meranie, riadenie a vizualizácia pre akýkoľvek typ energie (voda, vzduch, plyn, elektrina, pary)

2. Power Monitoring Expert PME pre stredné, veľké objekty a pre komplexy budov veľkých spoločností

3. Komunikačný systém Enerlin´X pre menšie objekty a zariadenia

 

5. Služby v oblasti merania elektrickej siete prenosnými analyzátormi PQ-Box 300, AR6

   1. Analýza siete podľa noriem STS EN50160, EN61000
   2. Meranie kvality elektrickej energie, frekvenčná analýza od DC do 170 kHz, nahrávanie viac ako 4000 parametrov siete
   3. Reporty a analýzy z merania kvality elektrickej energie, vyhodnotenia a odporúčania

6. Automatizácia budov

  1. Elektrické zabezpečovacie systémy (alarmy)
  2. Inteligentná inštalácia domov

Zameranie

Meranie elektrickej energie a iných energií (voda, vzduch, plyn, pary)

Analýza kvality elektrickej energie (krátkodobé aj dlhodobé analýzy a reporty)

Riadenie energetického maxima

Kompenzácia a dekompenzácia účinníka elektrickej energie (power faktor)

Filtrácia vyšších harmonických

Digitalizácia rozvádzačov, alarmy porúch zariadení, istenia, preťaženia a pod.

Enviromentálny monitoring

Fakturácia spotreby energií

Automatizácia budov

Sme tu pre vás:

2 + 3 =

Sídlo firmy

PQ Technology 
Moldavská 8/A (BC TESLA)

040 11 Košice

Otváracie hodiny

Po-Pi:
8:00 -11:30
12:00-16:00

So-Ne :
Zatvorené

Zavolajte nám

+421 905 258 826

Email

kalivoda@pq-technology.eu

Email

kalivoda@pq-technology.eu